Estetik Cerrah Op.Dr Cenk Tokat Plastik Cerrahi

Ana Sayfa Dr.Cenk Tokat Estetik Cerrahi Ameliyatsız Estetik
Estetik Ücretleri Muayenehane İletişim Aesthetic Surgery
Estetik ameliyatlar

Göz kapağı estetiği

Kaş kaldırma

Alın germe

Yüz germe

Kulak estetiği

Burun estetiği

Dudak estetiği

Çene estetiği

Göğüs büyütme

Göğüs dikleştirme

Göğüs küçültme

Jinekomasti

Karın germe

Liposuction

Kol estetiği

Popo estetiği

Bacak estetiği

Kombine ameliyatlar

Botoks uygulamaları

Dolgu uygulamaları

İz düzeltme

Ben alımı

 

Op.Dr Cenk Tokat Yayınlar

ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANMIŞ YAZILAR:

1) Ozek C, Gundogan H, Bilkay U, Çankayalı R, Guner U, Tokat C, Akın Y, Çağdaş A: A case of total nasal agenesis accompanied by Tessier No 30 cleft: Ann Plast Surg.  2001 Jun;46(6):663-4.

2) Bilkay U, Gundogan H, Ozek C, Tokat C, Gurler T, Songur E, Cagdas A: Nasal dermoid sinus cysts and open rhinoplasty approach:  Ann Plast Surg. 2001 Jul;47(1):8-14.

3) Ozek C, Gundogan H, Bilkay U , Tokat C,Gurler T, Songur E. Craniomaxillofacial fibrous dysplasia.  J Craniofac Surg. 2002 May;13(3):382-9

4) 
Bilkay U, Tokat C , Ozek C, Gundogan H, Gurler T, Tugsel Z, Songur E. Cancellous bone grafting in alveolar cleft repair:new experience.   J Craniofac Surg 2002 sep no:5 658-663  

5)  Bilkay U, Tokat C , Ozek C, Gundogan H, Erdem O, Gurler T, Cagdas A.  Proteus syndrome; a case report and review of the literature. Scand J Plast Reconstr Surg 2003; 37(5): 307-310 

6) Bilkay U, Tokat C , Erdem O, Ozek C, Cagdas A.   Reconstruction of Congenital Absent columella: A case report. J Craniofac Surg 2004 Jan;15(1):60-3.

7) Bilkay U, Tokat C,  Helvacı E, Ozek C, Alper M. Free Fibula Flap Mandible Reconstruction in Benign Mandibular Lesions. J Craniofac Surg 2004 Nov;15(6):1002-9. 

8) Alper M, Gundogan H, Tokat C, Ozek C.  Microsurgical reconstruction of hepatic artery during living donor liver transplantation.  Microsurgery. 2005; 25(5):378-84. 

9) Tokat C , Bilkay U, Ozek C, Songur E. Van der Woude syndrome in twins.  J Craniofac Surg 2005 Sep;16(5):936-9. 

10) Bilkay U, Tokat C,  Helvacı E, Ozek C, Zekioglu o, onat T, Songur E. Osteogenic capacity of tibial and cranial periosteum: Biochemical and histological study. J Craniofac Surg  

ULUSAL DERGİLERDE YAYINLANMIŞ YAZILAR: 

1)  Bilkay U, Erdem Ö. Özek C, Karabulut B, Tokat C, Gürler T, Göker E, Akın Y Nodüler malign melanomda dokuz yıllık uygulama ve sonuçlarımız: Türk Plastik Cerrahi Dergisi 2000;8(3):149-152  

2)  Özek C, Erdem Ö, Bilkay U, Güner U, Tokat C, Kerem H, Alper M, Gürler T,  Çağdaş A  Baş boyun bölgesindeki dokuz yıllık serbest flep uygulamalarımız:  Türk Plastik Cerrahi Dergisi 2001;9(2):86-90 

3)  Özek C, Erdem Ö, Bilkay U, Güner U, Tokat C, Alper M, Gürler T,  Çağdaş A  Alt ekstremite yumuşak doku rekonstrüksiyonunda serbest flep uygulamalarımız: Türk Plastik Cerrahi Dergisi 2001;9(2):91-95 

4)  Bilkay U, Tokat C, Ozek C, Celik N, Gundogan H, Gurler T, Alper M, Songur E: Vertikal rektus abdominis muskulokutan (VRAM) flebi ile kompleks yumuşak doku defektlerinin onarımı  Türk Plastik Cerrahi Dergisi 2002;10(1):10-14 

5)  Bilkay U, Erdem Ö. Özek C, Gundogan H, Tokat C, Kilic K, Gürler T, Akın Y: Orbita ve periorbital bölgenin rekonstrüksiyonunda güvenilir bir seçenek: temporal kas flepleri. Türk Plastik Cerrahi Dergisi 2003;11(1):18-21 

6)  Bilkay U, Tokat C, Ozek C, Alper M, Songur E, Cagdas A.   Yağ enjeksiyonu ile vücut kontur deformitelerinin düzeltilmesi. Türk Plastik Cerrahi Dergisi 2004; 12(1):39-44 

7)  Bilkay U, Helvaci E, Tokat C, Ozek C, Akin Y: Bası yarası olan hastalara uyguladığımız cerrahi tedavi yöntemleri ve sonuçları. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006;12(2):143-149

ULUSLARARASI KONGRELERDE SUNULMUŞ BİLDİRİLER: 

1) Alper M, Gündoğan H, Tokat C, Özek C, Kılıç M, Yuzer Y, Tokat Y.   Microsurgical Reconstruction of Hepatic Artery During Living Donor Related Liver Transplantation.  WRMS Congress June 2003 Heidelberg Sözel 

2)  Alper M, Tokat C, Gündoğan H, Özek C, Kılıç M, Yuzer Y, Tokat Y.  A New Method in Hepatic Graft Revascularization Using Left Gastric Artery With Microvascular Technique During Living Donor Related Liver Transplantation  WRMS Congress June 2003 Heidelberg Poster 

ULUSAL KONGRELERDE SUNULMUŞ BİLDİRİLER: 

1) Özek C, Gündoğan H, Bilkay U, Çankayalı R, Güner U, Tokat C, Özcan O.Ü, Gürler T, Songür E: Malpuech Sendromu. 22.Ulusal Plastik, Rekonstrüktif, ve Estetik Cerrahi Kongresi, İzmir Eylül 2000 

2) Özek C, Gündoğan H, Bilkay U, Çankayalı R, Tokat C, Kerem H, Gürler T, Songür E: Tessier  No: 30 Yarık ve kongenital nazal agenezi. 22.Ulusal Plastik, Rekonstrüktif, ve Estetik Cerrahi Kongresi, İzmir Eylül 2000 

3)  Özek C, Gündoğan H, Bilkay U, Güner U, Gürler T, Tokat C, Kerem H, Özcan O.Ü, Songür E:  Nadir bir kraniyofasiyal anomali: Tessier No:2 yarık. 22.Ulusal Plastik, Rekonstrüktif, ve Estetik Cerrahi Kongresi, İzmir Eylül 2000 

4) Gündoğan H, Bilkay U, Özek C, Tokat C, Alper M, Gürler T, Akın Y: Nazal dermoid sinüs kistleri ve açık rinoplasti yaklaşımının cerrahi tedavideki yeri. 22.Ulusal Plastik, Rekonstrüktif, ve Estetik Cerrahi Kongresi, İzmir Eylül 2000 

5) Özek C, Gündoğan H, Bilkay U, Çankayalı R, Erdem Ö, Tokat C, Kerem H, Özcan O.Ü, Gürler T,  Songür E: İzole Tessier No: 11 Kraniyofasiyal yarık. 22.Ulusal Plastik, Rekonstrüktif, ve Estetik Cerrahi Kongresi, İzmir Eylül 2000 

6) Özek C, Gündoğan H, Bilkay U, Gürler T,  Çankayalı R, Tokat C, Kerem H, Özcan O.Ü, Çağdaş A: Burunda nadir bir şekil bozukluğu nedeni Tessier No: 1 yarık. 22. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif, ve Estetik Cerrahi Kongresi, İzmir Eylül 2000 

7) Gündoğan  H, Bilkay U, Özek C, Erdem Ö, Tokat C, Özcan ÜO, Alper M, Çağdaş A: Digital sinire bası yapan bir tendon kılıfının dev hücreli tümörü olgusu. 22 . Ulusal Plastik, Rekonstrüktif, ve Estetik Cerrahi Kongresi, İzmir Eylül 2000 

8) Özek C, Gündoğan H, Bilkay U, Çankayalı R, Tokat C, Kerem H, Alper M, Akın Y: Tessier No.0 yarık ve değişik bir klinik varyasyon. 22.Ulusal Plastik, Rekonstrüktif, ve Estetik Cerrahi Kongresi, İzmir Eylül 2000 

9) Bilkay U, Özek C, Kerem H, Erdem Ö, Güner U, Gündoğan H, Tokat C, Alper M, Akın Y: Alt Dudak Kanserlerinde  klinik tecrübelerimiz. 22.Ulusal Plastik, Rekonstrüktif, ve Estetik Cerrahi Kongresi, İzmir Eylül 2000 

10)Bilkay U, Ozek C, Erdem O, Tokat C, Gurler T, Alper M, Akın Y. Nodüler Malign Melanomada Dokuz Yıllık Tecrübemiz. 22.Ulusal Plastik, Rekonstrüktif, ve Estetik Cerrahi Kongresi, İzmir Eylül 2000 

11) Bilkay U, Tokat C, Özek C, Erdem Ö, Alper M : Vertikal Rektus Abdominis Muskulokutan (VRAM) flebi ile kompleks yumuşak doku defektlerinin onarımı. 24.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Ankara Ekim 2002 Sözel 

12) Bilkay U, Tokat C, Elseify H, Jones G, Songür E : TRAM flebinin yaşayabilirliğine Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörünün (VEGF) etkisi. 24.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Ankara Ekim 2002 Sözel  

13) Bilkay U, Tokat C, Özek C, Bostwick III J, Akın Y.  Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörünün (VEGF) abdominoplastide TRAM flebi üzerine etkileri.  24.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Ankara Ekim 2002 Poster 

14) Tokat C, Bilkay U, Özek C, Helvacı E, Gürler T, Çağdaş A. Mandibulada Yerleşik Benign Tümörler ve Tedavide Serbest Fibula Flebinin Yeri. 26.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Ankara Eylül 2004 Sözel 

15) Bilkay U, Erdem Ö, Tokat C, Özek C, Gürler T, Çağdaş A. Oromandibulofasiyal Kompozit  Doku Defektlerinin Eş Zamanlı İkili Serbest Doku Transferiyle Onarımı. 26.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Ankara Eylül 2004 Sözel 

16) Bilkay U, Helvacı E, Tokat C, Özek C, Uçkan A, Gürler T. Yüzde Kontur Deformitelerinin Yüksek Dansiteli Poröz Polietilen İmplant İle Rekonstrüksiyonu. 26.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Ankara Eylül 2004 Sözel 

17) Bilkay U, Tokat C, Özek C, Kerem H, Kılıç K, Çağdaş A. Konjenital Kolumella Yokluğunun Onarımı: Modifiye Bir Teknik. 26.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Ankara Eylül 2004 Poster 

18) Bilkay U, Kılıç K, Özek C, Tokat C, Gürler T, Çağdaş A. Fibröz Displazi Zemininde Gelişen Osteosarkom Vakası. 26.Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Ankara Eylül 2004 Poster 

19)  Bilkay U, Özek C, Tokat C, Temiz G, Kerem H, Gürler T, Songür E, Akın Y.  Baş ve Boyunda İlginç Bir Defekt Etyolojisi: Cımbızla Yolma Sonucu Geniş Doku Defekti. 27. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , Konya Eylül 2005 Poster 

20)  Bilkay U, Tokat C, Helvacı E, Akdemir Ö, Akhundzada İ, Uçkan A, Gürler T, Songür E, Akın Y.  Nadir Görülen Bir Tümör: Elastofibroma Dorsi . 27. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , Konya Eylül 2005 Poster 

21)  Bilkay U, Kılıç K, Temiz G, Özcan ÜO, Helvacı E, Tokat C, Özek C, Alper M, Songür E, Akın Y.  Baş Boyun Bölgesindeki İnsan Isırıkları. 27. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , Konya Eylül 2005 Sözel 

22)  Bilkay U, Temiz G, Özek C, Tokat C, Akhundzada İ, Uçkan A, Akdemir Ö, Songür E, Akın Y.  İnguinal Bölgede Muskulokutanöz Anterolateral Uyluk  (ALU) Ada Flebi ile Rekonstrüksiyon. 27. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , Konya Eylül 2005 Sözel 

23)  Bilkay U, Tokat C, Özek C, Temiz G, Kılıç K, Alper M, Gürler T, Songür E, Akın Y.  Pediatrik Popülasyonda Serbest Flep Uygulamalarımız . 27. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi , Konya Eylül 2005 Sözel 

3) Atıflar 

1) Bilkay U; Tokat C; Ozek C; Gundogan H; Gurler T; Tegsel, Z; Songur E. Cancellous Bone Grafting in Alveolar Cleft Repair: New Experience. Journal of Craniofacial Surgery. 13(5):658-663, September 2002.Cited in: 

Nwoku, A; Al Atel, A; Al Shlash, S; Oluyadi, B; Ismail, S. Retrospective Analysis of Secondary Alveolar Cleft Grafts using Iliac of Chin Bone. Journal of Craniofacial Surgery. 16(5):864-868, September 2005.  

2) Bilkay U; Gundogan H; Ozek C; Tokat C; Gurler, T; Songur E; Cagdas A. Nasal Dermoid Sinus Cysts and the Role of Open Rhinoplasty. Annals of Plastic Surgery. 47(1):8-14, July 2001. Cited in:  

Rogers G; Proctor MR; Greene AK; Mulliken JB. Frontonasal Osteotomy to Facilitate Removal of an Intracranial Nasal Dermoid. Journal of Craniofacial Surgery. 16(4):731-736, July 2005.  

Gilbert RBS; Brockmeyer D; Park AH. A New Approach to the Reconstruction of Extensive Congenital Midline Nasal Defects. Laryngoscope. 114(10):1861-1863, October 2004.  

Huisman TAGM, Schneider JFL, Kellenberger CJ et al. Developmental nasal midline masses in children: neurological evaluation.  Eur Radiol 2004 Feb, 14 (2): 243-249.  

3) Ozek C; Gundogan H; Bilkay U; Cankayali R; Guner U; Tokat C; Songur E; Akin Y; Cagdas A. A Case of Total Nasal Agenesis Accompanied by Tessier No. 30 Cleft. Annals of Plastic Surgery. 46(6):663-664, June 2001. Cited in 

Kargi E; Acun C; Tomac N; Savranlar A; Dursun A; Babuccu O . MIDLINE CLEFT OF THE LOWER LIP ASSOCIATED WITH ROBINOW SYNDROME. Scandinavian Journal of Plastic & Reconstructive Surgery & Hand Surgery. 38(6):361-364, December 2004.  

4) Ozek C; Gundogan H; Bilkay U; Tokat C; Gurler T; Songur E. Craniomaxillofacial Fibrous Dysplasia. Journal of Craniofacial Surgery. 13(3):382-389, May 2002. Cited in 

Bilkay U; Tokat C; Helvaci E; Ozek C; Alper M. Free Fibula Flap Mandible Reconstruction in Benign Mandibular Lesions. Journal of Craniofacial Surgery. 15(6):1002-1009, November 2004.  

Chang YM; Shen YF; Lin HN; Tsai AHY; Tsai CY; Wei FC. Total Reconstruction and Rehabilitation with Vascularized Fibula Graft and Osseointegrated Teeth Implantation after Segmental Mandibulectomy for Fibrous Dysplasia. Plastic & Reconstructive Surgery. 113(4):1205-1208, April 1, 2004.  

Fitzpatrick KA, Taljanovic MS, Speer DP et al. Imaging findings of fibrous dysplasia with histopathologic and intraoperative correlation.  AmJ Roentgenol 2004: Jun 182 (6): 1389-1398

Ana sayfa Yukarı Estetik cerrahi İletişim
 

 

 

Yasal Uyarı: Bu sitedeki bilgi, yorum ve resimler, bilgilendirme amaçlı olup, reklam, tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımamaktadır.

Site içeriğinin kopyalanması ve kullanılması yasaktır.    Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 08/11/13 izmir   

favicon estetik ameliyatlar